Wordt vriend van de vereniging

 Wordt ook vriend van de  Vereniging

“Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945”

Om de jaarlijkse herdenkingen bij het Hoeksche Waard monument Luchtoorlog Hoekschewaard aan de Antonie van Leeuwenhoekstraat te behouden kunt U de vereniging helpen door U aan te melden als vriend.

Met een, tot wederopzegging, van een jaarlijkse donatie van minimaal 10 euro (meer mag ook) helpt U mee de herdenkingen in stand te houden.

Onze herdenkingen werden tot op heden ook door buitenlandse nabestaanden bezocht van  gevallenen die op de panelen en in digitale monument vermeld zijn. Zij zijn heel blij dat met het monument hun dierbaren niet vergeten worden. Zij hebben in de periode 1940 -1945 hun leven gegeven zodat wij nu in vrijheid leven.

U kunt zich aanmelden door een bijdrage over te maken op ING Bank NL10INGB0008886010 t.n.v. Luchtoorlog Hoeksche Waard 40-45

  • Als de vereniging uw naam en adres heeft wordt U per mail of brief op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting
  • Voor informatie kunt u contact opnemen met Johan Stam (stamj2 gevolgd door een apenstaart gevolgd door gmail.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *