33 – Leslie G. Hardy 23 jaar (QR1027 NL)

33 – Leslie George Hardy 23 jaar (? – 30 mei 1943)

Sgt. Leslie George Hardy.
– 30 mei 1943
Levensverhaal nog niet bekend

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Het vinden van een lijk van een Engelsche vlieger

Op 30 mei 1943 rond 2.30 uur stortte in Goudswaard een Vickers Wellington neer, twee man vinden de dood. Een van de twee doden, de 23-jarige Leslie Georg Hardy, werd nog bevestigd aan zijn parachute in het Haringvliet gevonden. Hij is in Numansdorp begraven. Drie inzittenden overleefden deze crash. Marechaussee Van Belois schreef een rapport over de vondst van het lichaam.

Marechaussee gewest ’s-Gravenhage

Afdeeling Oud-Beijerland

Groep Oud-Beijerland

Post Zuid-Beijerland

No. 58

Zuid-Beijerland, 31 mei 1943

Onderwerp: Het vinden van een lijk van een Engelsche vlieger

Op den een en dertigsten Mei 1900 drie en veertig te omstreeks 14 uur werd mij Jakobus Hubrecht van Belois, Marechaussee, behoorende tot opgemelde Post, telefonisch medegedeeld door P. Hokke, wonende te Zuid-Beijerland, dat hij te omstreeks 12 uur achter het eiland Tiengemeten, gelegen in de gemeente Zuid-Beijerland, bij de z.g.n. Ouden Bonk een lijk had gevonden, vermoedelijk van een Engelsch vliegenier. Onmiddellijk heb ik mijn Groeps-Commandant en het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst te Zuid-Beijerland met het gebeurde in kennis gesteld, die er zorg voor zouden dragen dat diverse Nederlandsche en Duitsche autoriteiten er mede in kennis werden gesteld. Daarna heb ik, na overleg met de Gemeente secretaris, een paard en wagen besteld om met een lijkkist naar den Nieuwendijk te gaan om het lijk op te halen. In heb mijn eigen daarna naar den Nieuwendijk begeven, alwaar ik in een visschersboot, toebehoorende aan bovengenoemde P. Hokke, een lijk zag liggen, gekleed in Engelsch vlieger uniform. De schoenen waren vermoedelijk door de val in het slik blijven steken. Bij onderzoek vond ik op het lijk een zakje inhoudende twee kaarten een van de West kust van Europa de andere van het Middellandsche Zee gebied, benevens 20 Fransche bankbiljetten, ieder groot 100 Franc (totaal 2000 Franc). Verder een insigne, waarop de achterzijde gegraveerd, 5905.B.Sgt.G. Hardy.R.Ir.Regt (vermoedelijk Sergeant G. Hardy behoorende tot het Kon. Iersche regiment), en nog enkele particuliere bezittingen, welke door mij zijn overgegeven aan het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst te Zuid-Beijerland, die voor verdere verzending zorg zal dragen. Het lijk is daarna onder mijn toezicht in de kist gelegd en overgebracht naar de begraafplaats te Zuid-Beijerland en in het lijkenhuisje aldaar geplaatst, waarna ik he huisje en de begraafplaats heb gesloten met slot en sleutel. Door dokter G.P.W. van Waasbergen is er lijkschouw verricht. Met het begraven zal gewacht worden op bericht van de Duitsche autoriteiten. De parachute welke bij het lijk aanwezig was is door mij mede genomen naar de Marechaussee-kazerne, om aan de bevoegde instantie te worden ingeleverd.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting

Begraafplaats Numansdorp

11 – Crashlocatie Goudswaard: klik hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *