Category: Informatie

Informatie over het monument – Information about the monument

Guestbook – Gastenboek

Guestbook – We like it when you want to post a comment. You can do that below. You can also post comments to any article on this website. Gastenboek – We vinden het leuk wanneer u reactie wilt plaatsen. Dat kunt u doen hier onder. U kunt ook reacties plaatsen bij ieder artikel op deze […]

Sponsoring en onderhoud monument

Initiatief digitaal monument Het initiatief voor het fysieke monument alsmede  dit digitale monument ligt bij de vereniging “Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940 1945” en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75494582. Het is er gekomen door de zeer bereidwillige houding van de gemeente Oud-Beijerland en de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, welken een […]

Sponsoring and maintenance monument

Initiative for Digital Monument The initiative for the physical as well as the digital monument comes from the foundation “Monument Air Warfare Hoeksche Waard 1940 – 1945” and enlisted with the Chamber of Commerce register under number 75494582. It came in to existence thanks to the very cooperative attitude of the municipality of Oud-Beijerland and […]

Wordt vriend van de vereniging

 Wordt ook vriend van de  Vereniging “Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945” Om de jaarlijkse herdenkingen bij het Hoeksche Waard monument Luchtoorlog Hoekschewaard aan de Antonie van Leeuwenhoekstraat te behouden kunt U de vereniging helpen door U aan te melden als vriend. Met een, tot wederopzegging, van een jaarlijkse donatie van minimaal 10 euro (meer mag […]