2015 [Knipsel] [Clipping] We enjoyed the ceremony

We enjoyed the ceremony – Source: AD Hoeksche Waard June 8, 2015
Emotions at the unveiling of the war memorial Oud-Beijerland
Peter Bickford was born on 3 August 1955. At a young age he heard the story of his uncle, after whom he was named. That uncle was commemorated at the unveiling of the new monument for fallen airmen. Father Barrie and uncle Peter served together in the Royal Canadian Air Force. Although the Bickford family had moved from England to America – the boys were still very young at the time – they ended up with the Canadian Air Force. “Barrie and Peter were color blind and therefore were rejected by the US Air Force. Uncle Peter did pass the Canadian inspection and my father was appointed as an instructor”. The life of Peter Bickford ended on September 16, 1944. The 24-year-old sports journalist from Monongahela, Pennsylvania, died with six others when his bomber crashed at Strijen. “I only heard his story at a later age. Little was said about it at home, the wounds were too fresh. Occasionally a photo, sometimes a story. The awareness that my uncle has done for our freedom has evolved over the years”. Bickford, who currently lives in Bristol, England, is present with twenty family members. ,,I am here with my three brothers and their families. have accepted the invitation as a group, to show that we appreciate that everything is done to keep the memories alive”. That feeling is emphasized when nephew Daniel Bickford, brother Mark’s 19-year-old son, is allowed to read the Act of Remembrance to the large audience. “At the going down of the sun and in the morning, we will remember them,” the youth concludes with a shaking voice. It is not the first time the family has been in the Netherlands. ,,My father Barrie and my mother have visited the cemetery in Strijen some years ago. Last year I went there with my three brothers”. Just like all other guests and interested parties, the Bickford family enjoys the stylish ceremony. The music, the laying of wreaths, the speeches and the flying of a Spitfire, it visibly makes a big impression. Peter shatters a tear as soon as the unveiling of the monument is a fact: “We are so happy to be here, we continue to support initiator Anton de Man with everything. I got a bit emotional afterwards. We enjoyed the ceremony, well done!”

Keep telling history
On behalf of the five Hoeksche Waardse municipalities a wreath was laid by the mayors Klaas Tigelaar (Oud-Beijerland) and Jan Luteijn (Cromstrijen). When Tigelaar first read a book about the air war, he was immediately impressed. “I have been in Oud-Beijerland for eight years now, and I have been involved with the veterans committee from the very first moment. I think it is very important that we continue to tell history, every year”. The municipality of Oud-Beijerland has organized and facilitated and went looking for a nice place for the monument. All compliments go to initiator Anton de Man and his foundation. “The monument here does not represent a local event, but commemorates the whole thing. Something to be proud of. Mobilizing so many people and raising funds from its own initiative, a wonderful citizens’ initiative.” Mayor Servaas Stoop of the municipality Korendijk agrees: “Very special to be present. With so many relatives there, also from abroad, the unveiling has received a lot of cachet.”

`We enjoyed the ceremony’ – Bron: AD Hoeksche Waard 8 juni 2015
Emoties bij onthulling van oorlogsmonument Oud-Beijerland
Peter Bickford werd geboren op 3 augustus 1955. Op jonge leeftijd hoorde hij het verhaal van zijn oom, naar wie hij is vernoemd. Die oom werd herdacht bij de onthulling van het nieuwe monument voor gesneuvelde vliegers. Vader Barrie en oom Peter dienden samen in de Royal Canadian Air Force. Hoewel het gezin Bickford vanuit Engeland was verhuisd naar Amerika – de jongens waren toen nog heel jong – kwamen ze dus terecht bij de Canadese luchtmacht. „Barrie en Peter waren kleurenblind er werden daardoor afgekeurd voor Amerikaanse luchtmacht. Oom Peter kwam bij de Canadezen wel door de keuring en mijn vader werd aangesteld als instructeur”. Op 16 september 1944 eindigde het leven van Peter Bickford. De 24-jarige sportjournalist uit Monongahela, Pennsylvania, stierf samen met zes anderen toen zijn bommenwerper crashte bij Strijen. „Ik hoorde zijn verhaal pas op latere leeftijd. Er werd weinig over gesproken thuis, de wonden waren te vers. Af en toe een foto, soms een verhaal. Het besef wat mijn oom heeft gedaan voor onze vrijheid heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld”. Bickford, die tegenwoordig in het Engelse Bristol woont, is samen met twintig familieleden aanwezig. „Ik ben hier met mijn drie broers en hun families. We zijn als groep op de uitnodiging ingegaan, om te laten merken dat we waarderen dat er alles aan wordt gedaan om de herinneringen levend te houden”. Dat gevoel wordt benadrukt wanneer neef Daniel Bickford, de 19-jarige zoon van broer Mark, de Act of Remembrance mag voorlezen aan het in groten getale opgekomen publiek. „At the going down of the sun and in the morning, we will remember them,” zo sluit de jongeling met trillende stem af. Het is niet de eerste keer dat de familie in Nederland is. „Mijn vader Barrie en mijn moeder hebben enkele jaren geleden de begraafplaats in Strijen bezocht. Vorig jaar ben ik daar ook geweest, met mijn drie broers”. Net als alle andere genodigden en belangstellenden geniet de familie Bickford van de stijlvolle ceremonie. De muziek, de kransleggingen, de toespraken en het overvliegen van een Spitfire, het maakt zichtbaar veel indruk. Peter pinkt een traantje weg zodra de onthulling van het monument een feit is: „We zijn zo blij hier te zijn, we blijven initiatiefnemer Anton de Man met alles ondersteunen. Ik werd wel wat emotioneel na afloop. We enjoyed the ceremony, well done!”
‘Geschiedenis blijven vertellen’
Namens de vijf Hoeksche Waardse gemeenten werd een krans gelegd door de burgemeesters Klaas Tigelaar (Oud-Beijerland) en Jan Luteijn (Cromstrijen). Toen Tigelaar voor het eerst een boek las over de luchtoorlog was hij meteen onder de indruk. „Ik ben nu acht jaar in Oud-Beijerland, ik heb ook vanaf het eerste moment betrokkenheid met het veteranencomité. Ik vind het heel belangrijk dat we de geschiedenis blijven vertellen, elk jaar weer.” De gemeente Oud-Beijerland heeft georganiseerd en gefaciliteerd en is op zoek gegaan naar een mooie plek voor het monument. Alle complimenten gaan echter naar initiatiefnemer Anton de Man en zijn stichting. „Het monument hier staat niet voor een lokale gebeurtenis, maar herdenkt het geheel. lets om trots op te zijn. Vanuit eigen initiatief zoveel mensen mobiliseren en fondsen werven, een prachtig burgerinitiatief.” Burgemeester Servaas Stoop van Korendijk beaamt: „Heel bijzonder om hierbij aanwezig te zijn. Met zo veel nabestaanden erbij, ook vanuit het buitenland, heeft de onthulling veel cachet gekregen.”

Klik op het knipsel voor een vergroting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *