2022 – Vlag halfstok voor Queen Elisabeth

Maandag 19 september 2022 heeft bij het monument in Oud-Beijerland de Engelse vlag half stok gehangen, uit respect voor de overleden koningin Elisabeth de Tweede (Koningin van Engeland, Verenigd Koninkrijk, Noord Ierland en Gemenebest landen
waar onder Canada, Nieuw Zeeland en Australië), die op deze dag begraven werd. Zij werd 96 jaar. Op het monument staan 87 namen van in de tweede wereldoorlog omgekomen bemanningsleden. Zeventig procent van de bemanningen woonden in lande die behoorde tot de landen waar Koningin Elisabeth koningin van was. Velen van hen hebben de toen prinses Elisabeth gekend.

On Monday, September 19, 2022, the English flag flew at half mast at the monument in Oud-Beijerland, out of respect for the late Queen Elisabeth the Second (Queen of England, United Kingdom, Northern Ireland and Commonwealth countries).
including Canada, New Zealand and Australia), who was buried on this day. She was 96 years old. The monument contains 87 names of crew members who died in the Second World War. Seventy percent of the crews lived in countries that belonged to the countries of which Queen Elisabeth was Queen. Many of them knew the then Princess Elisabeth.

Ook op de begraafplaats in Strijen heeft op 19 september 2022 achter de graven van de 11 geallieerde bemanningen de Engelse vlag half stok gehangen. Ook deze bemanningen hadden de nationaliteit behorende onder de eerder genoemde landen.

On September 19, 2022, the English flag was also flown at half mast behind the graves of the 11 Allied crews at the cemetery in Strijen. These crews also had the nationality belonging to the aforementioned countries.

Onderstaande foto is gemaakt in juni 1944 toen de Engelse koning en koningin moeder en de toen 18 jarige prinses Elisabeth een bezoek brachten aan het R.A.F. 115 squadron in de plaats Witchford. Tussen de koning en koningin is het gezicht te zien van F/Lt. Peter Bickford. Die op 16 september 1944 als piloot van een lancaster bommenwerper sneuvelde in de Maria polder in Strijensas en begraven ligt op de begraafplaats in Strijen.

The photo below was taken in June 1944 when the English King and Queen mother and the then 18-year-old Princess Elisabeth visited the R.A.F. 115 squadron in Witchford. Between the king and queen is the face of F/Lt. Peter Bickford. Who died on September 16, 1944 as a pilot of a Lancaster bomber in the Maria polder in Strijensas and is buried in the cemetery in Strijen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *