2018 [Film] Families visiting Hoeksche Waard

Television item ‘Family fallen WWII pilots visits Hoeksche Waard’ – Source: RTV Rijnmond 25 May 2018
Four English families are visiting the Hoeksche Waard to commemorate family members who died in World War II. For example, 90-year-old Roy Hanney is here in memory of his brother Bob, who died with his plane near Strijen at the age of 19. The next of kin visited the cemeteries and crash sites on Friday, his brother’s grave visited Hanney earlier, but the crash site has not yet. “Special to see after all these years. Good to be able to reconstruct what happened back then. ” Roy was fifteen when his older brother was killed in an accident. It left a heavy mark on the family. “Bob was a happy, sporty boy with a lot of humor. The hardest hit was my father, I think. ” Bob’s body was first buried in Strijen-Sas, but has since been moved to Strijen. Hanney is happy to see that the grave is still well cared for and that his brother’s death is still commemorated. “It is an example for the world how they do it here. Really great. ”Commemoration Oud-Beijerland Saturday an extensive commemoration will take place at the war memorial on the Anthonie van Leeuwenhoekstraat in Oud-Beijerland for the 87 Allies who died in the Hoeksche Waard. It is unimaginable that such a young man as Bob gave his life for our freedom, ”says Jan van Tol, chairman of the Stichting Monument Luchtgebruik Hoeksche Waard. “It is so important to pass on to the youth that this freedom is not self-evident and so we will commemorate.” Roy Hanney enjoys his visit to the Netherlands, but also indicates that these are tough days. “It is emotional, but very beautiful.”

Televisie item ‘Familie gesneuvelde WOII-piloten bezoekt Hoeksche Waard’ – Bron: RTV Rijnmond 25 mei 2018
Vier Engelse families zijn op bezoek in de Hoeksche Waard om familieleden te herdenken die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Zo is de 90-jarige Roy Hanney hier ter nagedachtenis aan zijn broer Bob, die op 19-jarige leeftijd met zijn vliegtuig sneuvelde in de buurt van Strijen. De nabestaanden bezochten vrijdag de begraafplaatsen en crashlocaties.Het graf van zijn broer bezocht Hanney eerder, maar de crashlocatie nog niet. “Bijzonder om te zien na al die jaren. Goed om zo een reconstructie te kunnen maken van wat er toen is gebeurd.” Roy was vijftien toen zijn oudere broer verongelukte. Het drukte een zware stempel op het gezin. “Bob was een vrolijke, sportieve jongen met veel humor. Het hardste kwam het verlies aan bij mijn vader denk ik.” Het lichaam van Bob werd eerst begraven in Strijen-Sas, maar is inmiddels verplaatst naar Strijen. Hanney is blij om te zien dat het graf nog altijd goed verzorgd wordt en dat de dood van zijn broer nog wordt herdacht. “Het is een voorbeeld voor de wereld hoe ze het hier doen. Echt geweldig.”Herdenking Oud-BeijerlandZaterdag vindt bij het oorlogsmonument aan de Anthonie van Leeuwenhoekstraat in Oud-Beijerland een uitgebreide herdenking plaats voor de 87 geallieerden die omkwamen in de Hoeksche Waard. Het is onvoorstelbaar dat zo’n jonge man als Bob zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid”, vertelt Jan van Tol, voorzitter van de Stichting Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard. “Het is zo belangrijk om door te geven aan de jeugd dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is en dus zullen we herdenken.”Roy Hanney geniet van zijn bezoek aan Nederland, maar geef ook aan dat het zware dagen zijn. “Het is emotioneel, maar heel erg mooi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *