2017 [Photos] [Clippings] Opening digital monument

Clipping ‘Warmonument extended’ – Source: Kompas, May 19 2017

With the removal of an entrance rope, teachers and students of group 8 of De Klinker Primary School made it official: Oud-Beijerland is a monument richer. The opening of the digital monument “Air War Hoeksche Waard 1940-1945” was graced with bagpipe music and songs by the Shanty Choir. After the national anthem and during the laying of the wreaths, the roaring sound of the flying airplane “Beech Expeditor” made a big impression. “The existing monument forces us to look up, visitors will now also look down. Armed with a smartphone, ”said foundation chairman Jan van Tol. The QR codes on the tile field refer to internet pages about the crashes and victims. “The stories are now also easily accessible for young people. We are indebted to the municipality of Oud-Beijerland, the enthusiasm of the field staff was heartwarming. ”

Met het verwijderen van een entreetouw maakten juffen en leerlingen van groep 8 van Basissschool De Klinker het officieel: Oud-Beijerland is een monument rijker. De opening van het digitale monument ‘Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945’ werd o.a. opgeluisterd door doedelzakmuziek en liederen van het Shantykoor. Na het volkslied en tijdens het leggen van de kransen maakte het ronkende geluid van het overvliegende historische vliegtuig ‘Beech Expeditor’ veel indruk. ,,Het bestaande monument dwingt tot omhoog kijken, bezoekers zullen nu ook omlaag kijken. Gewapend met een smartphone ”, zo sprak stichtingsvoorzitter Jan van Tol. De QR-codes op het tegelveld verwijzen naar internetpagina’s over de crashes en slachtoffers. ,,Ook voor de jeugd zijn de verhalen nu eenvoudig toegankelijk. We zijn veel dank verschuldigd aan de gemeente Oud-Beijerland, het enthousiasme van de buitendienst was hartverwarmend.”

Movieclip ‘The production of the QR-tiles’

Knipsel ‘Oorlogsmonument uitgebreid’ – Bron: Kompas 19 mei 2017

Klik op het knipsel voor een vergroting

Photos ‘Commemoration and Disclosure monument’ – May 13, 2017

Movieclips ‘Commemoration and Disclosure monument’ – May 13, 2017

Knipsel ‘Digitaal monument voor luchtoorlog’ – AD Hoeksche Waard 15 mei 2017

Met het verwijderen van een entreetouw hebben juffen en leerlingen van groep 8 van Basisschool De Klinker in Oud-Beijerland het digitale monument ‘Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945’ geopend. Tijdens het leggen van de kransen maakte het ronkende geluid van het overvliegende historische vliegtuig Beech Expeditor veel indruk. „Het monument dwingt tot omhoog kijken, bezoekers zullen nu ook omlaag kijken. Gewapend met een smartphone”, zo sprak stichtingsvoorzitter Jan van Tol. De QR-codes op het tegelveld verwijzen naar internetpagina’s over de crashes en slachtoffers.

Clipping ‘Digital monument Air war’ – Source: AD Hoeksche Waard May 15 2017

With the removal of an entrance rope, teachers and students of group 8 of De Klinker Primary School in Oud-Beijerland have opened the digital monument ‘Air War Hoeksche Waard 1940-1945’. During the laying of the wreaths, the roaring sound of the flying aircraft Beech Expeditor made a big impression. “The monument forces us to look up, visitors will now also look down. Armed with a smartphone”, said foundation chairman Jan van Tol. The QR codes on the tile field refer to internet pages about the crashes and victims.

Knipsel ‘Uitbreiding oorlogsmonument’ – Bron: Kompas 10 mei 2017

Op zaterdag 13 mei zal bij het monument Luchtoorlog Hoeksche Waard in Oud-Beijerland de onthulling plaatsvinden van het digitale monument. De QR-codes op het tegelveld aan de Antonie van Leeuwenhoekstraat vertellen belangstellenden via een app op de smartphone het verhaal van de slachtoffers. Initiatiefnemers Jan van Tol en Anton de Man verheugen zich op de onthulling, leerlingen van groep 8 van OBS De Klinker spelen daarbij een prominente rol. ,,Deze school heeft het monument geadopteerd, daar zijn we uiteraard erg blij mee. Het betrekken van de jeugd bij de herdenking zorgt ervoor dat de slachtoffers nooit worden vergeten.” Vanaf 14.00 uur beginnen de formaliteiten, het comité heeft voor een uitgebreid programma gezorgd. Naast alle toespraken zal het Shantykoor de liederen ‘Land of hope and glory’ en ‘We will meet again’ ten gehore brengen. De vlaggen van de acht betrokken naties zullen worden gehesen, het ‘Amazing Grace’ zal op de doedelzak worden gespeeld. Er zullen bloemen en kransen worden gelegd, zo ook door de organisatie ‘Keep them Rolling’. Bé van der Hoek: ,,Zaterdag rijden we met een stoet van twintig militaire voertuigen door de Hoeksche Waard. We vetrekken rond 10.00 uur bij Alcazar, om 12.00 uur wordt een krans gelegd bij het monument ‘Moeder’. In de middag zijn we bij de onthulling van het digitale monument, ook daar zal door ons een krans worden gelegd.”

Clipping ‘Extension digital monument’ – Source: Kompas, May 10 2017

On Saturday 13 May, the digital monument will be unveiled at the Air War Hoeksche Waard monument in Oud-Beijerland. The QR codes on the tile field at the Antonie van Leeuwenhoekstraat tell interested parties the story of the victims via an app on the smartphone. Initiators Jan van Tol and Anton de Man look forward to the unveiling, students of group 8 of OBS De Klinker play a prominent role in this. ,, This school has adopted the monument, of course we are very happy with that. Involving the youth in the commemoration ensures that the victims are never forgotten. ” The formalities start at 2 pm, the committee has arranged an extensive program. In addition to all speeches, the Shanty Choir will perform the songs “Land of hope and glory” and “We will meet again”. The flags of the eight nations involved will be hoisted, the “Amazing Grace” will be played on the bagpipes. Flowers and wreaths will be laid, also by the organization “Keep them Rolling”. Bé van der Hoek: ,, Saturday we drive with a procession of twenty military vehicles through the Hoeksche Waard. We leave around 10 o’clock at Alcazar, at 12 o’clock a wreath is laid at the monument “Mother”. In the afternoon we will be at the unveiling of the digital monument, where we will also lay a wreath. ”

Knipsel ‘Verhaal van oorlogsslachtoffers op je mobieltje’ – Bron: AD Hoeksche Waard 11 mei 2017

Via een app op de smartphone het verhaal van oorlogsslachtoffers te horen krijgen. Dat kan vanaf zaterdag na de onthulling van het digitale monument. Dat officiële moment vindt plaats bij het monument Luchtoorlog Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. Door de QR-codes op het tegelveld aan de Antonie van Leeuwenhoekstraat te scannen, zijn verhalen over de Tweede Wereldoorlog te horen. Initiatiefnemers Jan van Tol en Anton de Man ver-heugen zich op de onthulling. Leerlingen van groep 8 van OBS De Klinker spelen daarbij een prominente rol. Vanaf 14.00 uur beginnen de formaliteiten. Het comité heeft voor een uitgebreid programma gezorgd. Naast alle toespraken zal een shantykoor de liederen Land of hope and glory en We will meet again ten gehore brengen. De vlaggen van de acht betrokken landen zullen worden gehesen en op de doedelzak wordt Amazing Grace gespeeld. Ook oude oorlogsvoer-tuigen zijn present. Bé van der Hoek: „We rijden zaterdag met een stoet van twintig militaire voertuigen van Keep Them Rolling door de Hoeksche Waard. We vertrekken rond tien uur bij Alcazar, om twaalf uur wordt een krans gelegd bij het monument Moeder. In de middag zijn we bij de onthulling van het digitale monument, waar we ook een krans leggen.”

Clipping ‘Story of war victims on your mobile’ – Source: AD Hoeksche Waard May 11 2017

Hear the story of war victims through an app on the smartphone. This is possible from Saturday after the unveiling of the digital monument. That official moment will take place at the Air War Hoeksche Waard monument in Oud-Beijerland. By scanning the QR codes on the tile field at the Antonie van Leeuwenhoekstraat, stories about the Second World War can be heard. Initiators Jan van Tol and Anton de Man look forward to the unveiling. Students of group 8 of OBS De Klinker play a prominent role in this. The formalities start at 2 pm. The Committee has prepared an extensive program. In addition to all the speeches, a shanty choir will perform the songs Land of hope and glory and We will meet again. The flags of the eight countries involved will be hoisted and Amazing Grace will be played on the bagpipes. Old war vehicles are also present. Bé van der Hoek: “We drive on Saturday with a procession of twenty military vehicles from Keep Them Rolling through the Hoeksche Waard. We leave around 10 o’clock at Alcazar, at 12 o’clock a wreath is laid at the monument Mother. In the afternoon we will be at the unveiling of the digital monument, where we will also lay a wreath.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *