2015 [Knipsel] [Clipping] Monument forces to look up

Clipping ‘Monument forces to look up’ – Source: Kompas June 10, 2015

With a stylish ceremony, the Hoeksche Waard Air War monument was unveiled on Saturday 6 June. This happened on the De Bosschen industrial estate in Oud-Beijerland in the presence of numerous soldiers, dignitaries and relatives from the Netherlands and abroad. `This monument forces you to look up. And then we become silent, in memory, out of respect, and in the hope that war will never come again, “said Mayor Klaas Tigelaar. The six-meter-high monument is a memory of the 87 aircraft crew members who perished above the Hoeksche Waard during the Second World War. It consists of a metal column with a galvanized plate in the contours of the island. In cut-out form, five Spitfires escort a B-19 bomber heading westward. They formed a guard of honor, together with a flag guard from Belgium and bagpipe players. Panels with information about the victims and the date and place where they died are hanging around the column at eye level. The monument is primarily the initiative of Anton de Man from Oud-Beijerland. His wife made the design. “There are many boys buried in the Hoeksche Waard who fell in the war,” he says, “but who goes to a cemetery to remember them?” That is why I devoted myself to this monument, even after so many years. It is never too late. When I was still working, I didn’t have the time, but this monument is the crowning glory. ” It was exactly 71 years ago that D-Day started in Normandy on Saturday. ‘So today it is a kind of D-day for the Hoeksche Waard’, said master of ceremonies Jan van Tol, ‘if you look at the image you see planes flying westwards, towards England. Their mission was almost over. Almost at home, but for a number of them that didn’t apply. They never came home again but gave their lives for our freedom. This monument is here to remind us of the sacrifices that were made then. ” Eight flags are hanging near the monument. According to Van Tol, these were made in the countries where the killed kites come from. `Hence the different formats. But it also gives an extra bond with these places. ” One of the ‘fallen Lancaster pilots, Flight Leutenant Bickford came from Monongahela near Pitsburg USA. The municipality sent the flag and a proclamation to read at the unveiling. Mayor Tigelaar pointed out that there are many monuments and stories about the war and the air war in the region. “We all know them, and everything comes together in this monument. It reminds us of the enormous impact that the war has had. It forces to look up and to remember. ” The Spitfire made three impressions when the ceremony started. “I fly myself, you can recognize that sound from thousands,” Van Tol thought. It was an emotional moment when relatives of victims revealed the four plaques with the names and information about the case borrowing. Then there was a large number of wreath layings. The mayors Tigelaar and Luteijn van Cromstrijen laid one on behalf of the Hoeksche Waard municipalities.

Knipsel ‘Monument dwingt omhoog te kijken’ – Bron: Kompas 10 juni 2015

Met een stijlvolle plechtigheid is zaterdag 6 juni het monument Luchtoorlog Hoeksche Waard onthuld. Dat gebeurde op het bedrijventerrein De Bosschen in Oud-Beijerland in tegenwoordigheid van tal van militairen, hoogwaardigheidsbekleders en nabestaanden uit binnen- en buitenland. `Dit monument dwingt omhoog te kijken. En dan worden we stil, in herinnering, uit respect, en in de hoop dat er nooit meer oorlog komt’, sprak burgemeester Klaas Tigelaar. Het zes meter hoge monument is een nagedachtenis aan de 87 vliegtuigbemanningsleden die gedurende de Tweede Wereldoorlog boven de Hoeksche Waard zijn omgekomen. Het bestaat uit een metalen zuil met daarop een gegalvaniseerde plaat in de contouren van het eiland. In uitgesneden vorm escorteren vijf Spitfires een bommenwerper B-19 die westwaarts Na de onthulling van de plaquettes door nabestaanden van de slachtoffers werd de Last Post geblazen door een muzikant van de Koninklijke Luchtmacht. Zij vormden een erewacht, samen met een vaandelwacht uit België en doedelzakspelers. Om de zuil op ooghoogte hangen panelen met informatie over de slachtoffers en de datum en plek waar ze zijn omgekomen. Het monument is vooral het initiatief van Anton de Man uit Oud-Beijerland. Zijn vrouw maakte het ontwerp. ‘In de Hoeksche Waard liggen veel jongens begraven die in de oorlog gesneuveld zijn’, zegt hij, ‘maar wie gaat er nou naar een begraafplaats om ze te gedenken. Daarom heb ik me ingezet voor dit monument, ook nog na zoveel jaar. Het is er nooit te laat voor. Toen ik nog werkte had ik er geen tijd voor, maar dit monument is de kroon op het werk.’ Het was zaterdag precies 71 jaar geleden dat D-Day in Normandie begon. ‘Vandaag is het dus een soort D-day voor de Hoeksche Waard’, vond ceremoniemeester Jan van Tol, ‘als je het beeld bekijkt zie je vliegtuigen die westwaarts vliegen, richting Engeland. Hun missie zat er bijna op. Bijna thuis, maar voor een aantal van hen gold dat niet. Zij kwamen nooit meer thuis maar gaven hun leven voor onze vrijheid. Dit monument staat hier om ons te herinneren aan de offers die toen zijn gebracht.’ Bij het monument hangen acht vlaggen. Die zijn volgens Van Tol gemaakt in de landen waar de omgekomen vliegers vandaan komen. `Vandaar de verschillende formaten. Maar het geeft ook een extra binding met deze plaatsen.’ Eén van de ‘gesneuvelde lancaster piloten, Flight Leutenant Bickford kwam uit Monongahela vlakbij Pitsburg USA. Het gemeentebestuur stuurde de vlag en een proclamatie om voor te lezen bij de onthulling. Burgemeester Tigelaar wees er op dat er veel monumenten en verhalen over de oorlog en de luchtoorlog in de streek zijn. ‘We kennen ze allemaal, en alles komt samen in dit monument. Het herinnert ons aan de enorme impact die de oorlog gehad heeft. Het dwingt omhoog te kijken en te gedenken.’ Veel indruk maakte een drie keer overvliegende Spitfire op het moment dat de ceremonie begon. ‘Ik vlieg zelf, dat geluid herken je uit duizenden’, vond Van Tol. Het was een emotioneel moment toen familieleden van slachtoffers de vier plaquettes met de namen van en informatie over de geval-lenen onthulden. Daarna was er een groot aantal kransleggingen. De burgemeesters Tigelaar en Luteijn van Cromstrijen legden er één namens de Hoeksche Waardse gemeenten.

Klik op het knipsel voor een vergroting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *