2015 [Knipsel] [Clipping] An emotional day…

Clipping ‘Tomorrow will be an emotional day’ – Source: AD Hoeksche Waard, June 5, 2015

After more than two and a half years of preparation and overcoming many (organizational) problems, it will really happen tomorrow: the official unveiling of the Hoeksche Waard 1940-1945 air war monument. Initiator Anton de Man knows one thing: “It’s going to be an emotional day.” Big will be unpacked tomorrow at the unveiling ceremony. The Last Post and Amazing Grace with wreath layings by the mayors from the Hoeksche Waard, and no less appealing: the reception of nearly forty relatives from home and especially abroad, including representatives of embassies and senior officers from America, England, New Zealand, Norway and Canada will be present Initiator Anton de Man (74) came up with the idea when he discovered a replica of a Spitfire made of fiberglass during a holiday in England in 2012. “I immediately thought it would be great to do something like that in the Hoeksche Waard to place. As a tribute to the Dutch and allied flight crews who died for our freedom. “It has not become a Spitfire, but De alternative is also satisfied. On a six-meter-high pole on Anthonie van Leeuwenhoekstraat in Oud-Beijerland plate in the form of the Hoeksche Waard. “The contours of a B24 bomber and some Spitfires have been cut into that plate. They are on their way home after a mission in Germany. A beautiful sight when the light comes through falls. ” The realization of the plans caused De Man many headaches. He never thought of giving up. “Thanks to Bé van der Hoek from ‘s-Gravendeel, who was able to make many sponsors enthusiastic, we soon had a starting capital. That is why faith and the will have always remained. “The most difficult period for De Man came after the break with the same Van der Hoek, because of a difference of opinion about the path to be followed.” Perhaps I am dominant, perhaps I am struggling over to others to achieve what I want to achieve. But despite the break, Bé van der Hoek has always continued to give our foundation a lot of support. On Saturday he will lay a wreath. ” The embrace of the project by the municipality of Oud-Beijerland proved to be the rescue for the noble endeavor of the foundation. “Mayor Tigelaar was immediately enthusiastic. The municipality has helped us fantastically and has done an extraordinary amount of work. “The costs have been kept under control. Because of the honorable plans, a lot of help was offered by the business community. The activities surrounding the unveiling of the monument will start tomorrow at 11 a.m. at the Zalmpad / Anthonie van Leeuwenhoekstraat intersection.

PETER BICKFORD, Family from USA
Anton de Man keeps the best memories of the preparations from the contacts with the relatives. Visibly emotional, he tells about the young Peter Bickford, who has emigrated from England to America. This promising sports journalist died as a pilot and is buried in Strijen. Eighteen Bickford family members travel to the Netherlands for the unveiling of the monument. “In his last letter, Peter had written about life and death, because his boss’s son died after falling from a tree. Even a brother of that accidental son will be present. It will be an emotional day. ”

Knipsel ‘Morgen wordt emotionele dag’ – AD 5 juni 2015

Na ruim tweeënhalf jaar voorbereiding en het overwinnen van veel (organisatorische) problemen gaat het er morgen echt van komen: de officiële onthulling van het monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945. Initiatiefnemer Anton de Man weet één ding: ,,Het wordt een emotionele dag.” Er wordt morgen groot uitgepakt bij de onthullingsceremonie. Twee ceremoniemeesters, doedelzakmuziek, vaandelwacht, de onthulling van vier panelen, de flyby van een Spitfire, het ten gehore brengen van The Last Post en Amazing Grace met kransleggingen door de burgemeesters uit de Hoeksche Waard. En niet minder aansprekend: de ontvangst van bijna veertig nabestaanden uit binnen- en vooral buitenland. Ook vertegenwoordigers van ambassades en hoge officieren uit Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Canada zullen aanwezig zijn. Initiatiefnemer Anton de Man (74) kwam op het idee toen hij in 2012 tijdens een vakantie in Engeland een replica van een Spitfire ontdekte, gemaakt van glasvezel. „Het leek mij meteen geweldig om zoiets in de Hoeksche Waard te plaatsen. Als eerbetoon aan de Nederlandse en geallieerde vliegtuigbemanningen die voor onze vrijheid zijn gestorven.” Een Spitfire is het niet geworden, maar ook het alternatief stemt De Man tevreden. Op een zes meter hoge paal aan de Anthonie van Leeuwenhoekstraat in Oud-Beijerland is een metalen plaat bevestigd, in de vorm van de Hoeksche Waard. „De contouren van een B24-bommenwerper en enkele Spitfires zijn uitgesneden in die plaat. Ze zijn op weg naar huis, na een missie in Duitsland. Een prachtig gezicht wanneer daar het licht er door valt.” De realisatie van de plannen bezorgde De Man veel hoofdbrekens. Aan opgeven heeft hij echter nooit gedacht. „Met dank aan Bé van der Hoek uit ‘s-Gravendeel, die veel sponsors enthousiast wist te maken, hadden we al snel een startkapitaal. Daardoor is het geloof en de wil er altijd gebleven.” De lastigste periode voor De Man ontstond na de breuk met diezelfde Van der Hoek, vanwege een verschil van inzicht over de te bewandelen weg. „Misschien ben ik dominant, misschien breng ik het moeilijk over naar anderen om te bereiken wat ik wil bereiken. Maar ondanks de breuk is Bé van der Hoek onze stichting altijd veel steun blijven geven. Zaterdag legt hij een krans.” De omarming van het project door de gemeente Oud-Beijerland bleek de redding te zijn voor het nobele streven van de stichting. „Burgemeester Tigelaar was meteen enthousiast. De gemeente heeft ons fantastisch geholpen en buitengewoon veel arbeid verricht.” De kosten zijn binnen de perken gebleven. Vanwege de eerzame plannen werd vanuit het bedrijfsleven veel hulp geboden. De activiteiten rond de onthulling van het monument beginnen morgen om 11.00 uur op de kruising Zalmpad/Anthonie van Leeuwenhoekstraat.

PETER BICKFORD, Familie uit VS
De mooiste herinneringen aan de voorbereidingen bewaart Anton de Man aan de contacten met de nabestaanden. Zichtbaar geëmotioneerd vertelt hij over de jonge Peter Bickford, vanuit Engeland geëmigreerd naar Amerika. Deze veelbelovende sportjournalist kwam als piloot om het leven en ligt begraven in Strijen. Achttien familieleden van Bickford reizen naar Nederland voor de onthulling van het monument. „In zijn laatste brief had Peter geschreven over leven en dood, omdat de zoon van zijn baas na een val uit een boom was overleden. Zelfs een broer van die verongelukte zoon zal aanwezig zijn. Het wordt een emotionele dag.”

Klik op het knipsel voor een vergroting

[Movieclip] Fotoshoot for this article… (May 30, 2015)

[Photos Foto’s] Photoshoot for this article (May 30, 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *