2015 [Clipping] Monongahela boosts banner event

Clipping ‘Monongahela boosts banner event’ Source: Pittsburgh Tribune-Review, 2015

City sends flag for June 6 service in Strijen, Netherlands
BY RON PAGLIA The City of Monongahela is going global again. Less than six months after major festivities with officials from its sister city of Ono San Pietro, Italy, Monongahela has agreed to be part of a more solemn event on June 6 in Strijen, The Netherlands. “We are very pleased to have our city represented in this significant program next summer in Holland,” Mayor Bob Kepics of Monongahela said. “We are deeply grateful for the invitation extended to us to play a unique role in an international tribute to the courageous and dedicated men who gave their lives in World War II.” Kepics was referring to a request from Anton de Man of Strijen for an American flag to be displayed at the dedica-tion of a memorial on June 6 this year honoring 87 Allied and Dutch military personnel who lost their lives in Holland while serving in Europe in World War II. Among those to be hon-ored is Flight Lt. Peter Wil-liam Bickford, a pilot with the Royal Canadian Air Force. Bickford, who grew up in Monongahela (431 Second St.), was graduated from Mononga-hela High School in 1939 and worked as sports editor of The Daily Republican newspaper until he entered the service in April 1942. He was only 24 when his Lancaster Bomber LM93 crashed near Strijen on the night of Sept. 16, 1944, after a bombing mission over positions held by Nazi troops at Moerdijk in southern Hol-land, killing him and six other crew members. They are bur-ied at the cemetery in Strijen. “We feel it would be most appropriate if the American flag to be raised at the dedica-tion comes from Mononga-hela, the city where Flight Lt. Bickford lived,” said de Man in his request. “We cannot say enough in extending our appreciation to Mayor Kepics and Monongahela City Coun-cil for their consideration and cooperation.” Kepics and councilmen Thomas Caudill, Ken Kulak, Bill Hess and Alan Veliky unanimously approved the request. De Man said the flag from Monongahela also will be dis-played on May 4 at the cemetery in Strijen in traditional ceremonies at 9 p.m. “This is the time every year that we in Holland remember all people who gave their lives in World War II,” he said. Remembrances of the fallen military personnel are fre-quent throughout the year in Strijen. Most recently, on Christmas Eve, de Man and his wife Jo visited cemeteries in Strijen and surrounding villages to place candles by the grave stones of their parents. De Man’s parents are buried at the same cemetery as Bick-ford and the other Allied and Dutch soldiers, and candles were placed at their graves. In providing the commemo-rative flag representing the United States, Monongahela will be part of an international touch at the Strijen ceremonies, de Man said. He made a similar request of the family of Flight Officer Wilfred George Scanlan of Canada and they are sending a Canadian flag that has flown over the Canadian Parliament buildings in Ottawa. Scanlan, a native of Westport, Ontario, was a bombardier on the ill-fated LM693. He was only 22. Bickford was a native of Bristol, England who came to the United States as a young child. He enlisted in the Royal Canadian Air Force after be-ing rejected twice in his ef-forts to join the U.S. Army His sister, Barbara Laura Bickford Myers, who lives in Bristol, also grew up in Monongahela. She graduated from Mononga-hela High School in 1947 and returned to England shortly thereafter with her parents, William Colston Spence Bick-ford and Elsie Chapman Bick-ford. Her father worked as a freight engineer with the Pittsburgh and West Virginia Railway Co. Peter and Barbara Bick-ford’s brother, the late Barrie Spence Bickford, also attend-ed Monongahela schools and would have graduated from high school in 1944. Howev-er, he left school to join his brother in the RCAF. Barrie’s wife Pat and their sons live in Bristol. Other members of the ill-fated Lancaster LM693 crew who were killed in the Sept. 16, 1944, crash were Pilot Of-ficer Peter Lawrence Dooley, 19; Flight Officer Arnold Ney Johnson, 22; Flight Sergeant Uriah Bernard Butters, 21, Pilot Officer Donald George Flood, 20, and Pilot Officer Douglas Dawson, 19. Anton de Man has been spearheading construction of the Strijen Cemetery memo-rial for over a year. “Because of young men like Peter .W. Bickford and his crewmates as well as the others — including several Americans — we live today in freedom,” de Man said. “It is important that we continue to commemorate their valor and sacrifices. They shall never be forgotten.”
Ron Puglia is a contributing writer for Trib Total Media.

Knipsel ‘Monongahela boosts banner event’ Bron: Pittsburgh Tribune-Review, 2015

Stad stuurt vlag voor 6 juni dienst in Strijen, Nederland
DOOR RON PAGLIA De stad Monongahela gaat weer mondiaal. Minder dan zes maanden na grote festiviteiten met ambtenaren van de zusterstad Ono San Pietro, Italië, heeft Monongahela ermee ingestemd deel te nemen aan een meer plechtig evenement op 6 juni in Strijen, Nederland. “We zijn erg blij dat onze stad volgende zomer in Nederland vertegenwoordigd is in dit belangrijke programma”, zei burgemeester Bob Kepics van Monongahela. ‘We zijn zeer dankbaar voor de uitnodiging die ons is gedaan om een ​​unieke rol te spelen in een internationaal eerbetoon aan de moedige en toegewijde mannen die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog.’ Kepics verwees naar een verzoek van Anton de Man van Strijen om een ​​Amerikaanse vlag te laten zien bij de inwijding van een gedenkteken op 6 juni van dit jaar ter ere van 87 geallieerde en Nederlandse militairen die in Nederland het leven lieten tijdens hun dienst in Europa in Tweede Wereldoorlog. Onder degenen die geëerd moeten worden is Flight Lt. Peter William Bickford, een piloot bij de Royal Canadian Air Force. Bickford, die opgroeide in Monongahela (431 Second St.), studeerde in 1939 af aan de Monongahela High School en werkte tot hij in april 1942 in dienst trad als sportredacteur van de krant The Daily Republican. Hij was pas 24 toen zijn Lancaster Bommenwerper LM93 stortte neer in de buurt van Strijen in de nacht van 16 september 1944, na een bombardementsmissie op posities van nazi-troepen in Moerdijk in Zuid-Holland, waarbij hij en zes andere bemanningsleden omkwamen. Ze zijn begraven op de begraafplaats in Strijen. ‘Het lijkt ons het meest passend als de Amerikaanse vlag die op de inwijding wordt gehesen, komt uit Monongahela, de stad waar vlucht luitenant Bickford woonde’, zei de Man in zijn verzoek. “We kunnen niet genoeg zeggen om onze waardering uit te spreken voor burgemeester Kepics en Monongahela City Council voor hun overweging en medewerking.” Kepics en raadsleden Thomas Caudill, Ken Kulak, Bill Hess en Alan Veliky keurden het verzoek unaniem goed. De Man zei dat de vlag van Monongahela ook op 4 mei op de begraafplaats in Strijen wordt vertoond (zie foto). ‘Dit is het moment waarop we in Nederland elk jaar alle mensen gedenken die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog’, zei hij. Herinneringen aan de gevallen militairen komen het hele jaar door regelmatig voor in Strijen. Meest recentelijk, op kerstavond, bezochten De Man en zijn vrouw Jo begraafplaatsen in Strijen en omliggende dorpen om kaarsen te plaatsen bij de grafstenen van hun ouders. De ouders van De Man liggen begraven op dezelfde begraafplaats als Bickford en de andere geallieerde en Nederlandse soldaten, en er werden kaarsen bij hun graf gelegd. Met de herdenkingsvlag die de Verenigde Staten vertegenwoordigt, zal Monongahela deel uitmaken van een internationaal tintje tijdens de Strijen-ceremonies, zei De Man. Hij deed een soortgelijk verzoek van de familie van Flight Officer Wilfred George Scanlan uit Canada en zij sturen een Canadese vlag die over de gebouwen van het Canadese parlement in Ottawa heeft gevlogen. Scanlan, geboren in Westport, Ontario, was een bombardier op de noodlottige LM693. Hij was pas 22. Bickford was geboren in Bristol, Engeland en kwam als jong kind naar de Verenigde Staten. Hij meldde zich bij de Royal Canadian Air Force nadat hij tweemaal in zijn strijdkrachten was afgewezen om zich bij het Amerikaanse leger aan te sluiten. Zijn zus, Barbara Laura Bickford Myers, die in Bristol woont, groeide ook op in Monongahela. Ze studeerde af aan de Monongahela High School in 1947 en keerde kort daarna terug naar Engeland met haar ouders, William Colston Spence Bickford en Elsie Chapman Bickford. Haar vader werkte als vrachtingenieur bij de spoorwegmaatschappij Pittsburgh en West Virginia. Peter en Barbara Bickford’s broer, wijlen Barrie Spence Bickford, kreeg ook onderwijs op de Monongahela-scholen en zou in 1944 zijn middelbare school hebben afgerond. Hij verliet de school om zich bij zijn broer aan te sluiten bij de RCAF. Barrie’s vrouw Pat en hun zonen wonen in Bristol. Andere leden van de noodlottige Lancaster LM693-bemanning die bij de crash op 16 september 1944 omkwamen, waren piloot Officer Peter Lawrence Dooley, 19; Flight Officer Arnold Ney Johnson, 22; Flight Sergeant Uriah Bernard Butters, 21, Pilot Officer Donald George Flood, 20, en Pilot Officer Douglas Dawson, 19. Anton de Man leidt al meer dan een jaar de bouw van een monument. ‘Vanwege jonge mannen zoals Peter W. Bickford en zijn bemanningsleden en de anderen – waaronder verschillende Amerikanen – leven we vandaag in vrijheid’, zei de Man. ‘Het is belangrijk dat we hun moed en opoffering blijven herdenken. Ze zullen nooit worden vergeten.’ Ron Puglia is een speciaal verslaggever voor Trib Total Media.

Klik op het knipsel voor een vergroting

Click clipping to enlarge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *