2015 [Knipsel] [Clipping] Mon City man killed in WWII honored in Holland

Clipping Mon City man killed in WWII honored in Holland – Source: Pittsburgh Tribune-Review, April 27 2015 
Unable to get into the U.S. Army, Peter Bickford joined the Canadian air force, By RON PAGLIA

Progress continues on a memorial that will link the cities of Strijen and Oud Beijerland in the Netherlands to Monongahela and honor a former Valley man who died in World War II. “Words cannot truly express our gratitude to the mayor, city council and the city clerk for their continued support of our project,” said Anton de Man, who is leading the project that will culminate with dedication ceremonies June 6 in Oud Beijerland in southern Holland. “They have been extremely thoughtful and helpful in our efforts with the memorial. Their actions, I’m sure, reflect on the people of their community” Monongahela council issued a proclamation in support of the memorial in Holland and honoring Flight Lt. Peter W. Bickford. Bickford died while serving in the Royal Canadian Air Force. He enlisted in the Canadian air force after two failed efforts to join the U.S. Army. Acting on a request from de Man, council agreed to donate an American flag to be displayed at the Strijen ceremony. Mayor Robert Kepics and councilmen Thomas Caudill, Ken Kulak, Bill Hess and Alan Veliky approved the flag request and the proclamation. “We are very pleased to have our city represented in this significant program in Holland,” Kepics said. “We are deeply grateful for the invitation extended to us to play a unique role in an international tribute to the courageous and dedicated men who gave their lives in World War II.” De Man said the flag is special to the event planners and Bickford family members who will attend the unveiling of the monument. “We will let the people attending the unveiling know what is written in the proclamation and again publicly express our sincere appreciation to the City.

Knipsel ‘Mon City man gedood in WO II, geëerd in Nederland – Bron: Pittsburgh Tribune-Review, 27 april 2015
Niet in staat om in het Amerikaanse leger te komen, trad Peter Bickford toe tot de Canadese luchtmacht, Door RON PAGLIA.

Er wordt vooruitgang geboekt met een gedenkteken dat de steden Strijen en Oud Beijerland in Nederland met Monongahela zal verbinden en een voormalige Valleyman zal eren die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. “Woorden kunnen niet echt onze dank betuigen aan de burgemeester, het stadsbestuur en de gemeentesecretaris voor hun voortdurende steun aan ons project”, zegt Anton de Man, die het project leidt dat zal eindigen met inwijdingsceremonies op 6 juni in Oud Beijerland in Zuid-Holland . “Ze zijn buitengewoon attent en behulpzaam geweest bij onze inspanningen met het monument. Hun acties reflecteren ongetwijfeld de mensen in hun gemeenschap.” De Monongahela-raad heeft een proclamatie uitgesproken ter ondersteuning van het monument in Nederland en ter ere van Flight Lt. Peter W Bickford. Bickford stierf tijdens zijn dienst bij de Royal Canadian Air Force. Hij meldde zich bij de Canadese luchtmacht na twee mislukte pogingen om zich bij het Amerikaanse leger aan te sluiten. Op verzoek van de Man stemde de Raad ermee in een Amerikaanse vlag te schenken voor de uitreiking van de Strijenceremonie. Burgemeester Robert Kepics en wethouders Thomas Caudill, Ken Kulak, Bill Hess en Alan Veliky keurden het vlagverzoek en de proclamatie goed. ‘We zijn erg blij dat onze stad vertegenwoordigd is in dit belangrijke programma in Nederland’, zei Kepics. ‘We zijn zeer dankbaar voor de uitnodiging die ons is gedaan om een ​​unieke rol te spelen in een internationaal eerbetoon aan de moedige en toegewijde mannen die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog.’ De Man zei dat de vlag speciaal is voor de evenementenplanners en Bickford-familieleden die de onthulling van het monument zullen bijwonen. ‘We zullen de aanwezigen de onthulling laten weten wat er in de proclamatie staat en opnieuw in het openbaar onze oprechte waardering uitspreken.

Klik op het knipsel voor een vergroting – click clipping to enlagre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *