2015 [Knipsel] [Clipping] Memorial project stays on schedule

Clipping ‘Memorial project stays on schedule’ – Source Pittsburgh Tribune-Review  
Dutch town honors fallen military personnel including former area man, BY RON PAGLIA

Anton de Man is a man on a mission and nothing seems to deter him – not even the elements. “We have had a mixed bag of weather recently, but that hasn’t stopped the progress being made with the memorial,” said de Man, who is spearheading a project to honor Allied and Dutch military personnel buried in a cemetery in Strijen, The Netherlands, and other cemeteries in Holland. “We are determined to stay on schedule.” Dedication of the memorial on June 6 will perpetuate the gratitude de Man and his countrymen have for the 87 Allied and Dutch military personnel who lost their lives in Holland while serving in Europe in World War II. Among those to be honored is Flight Lt. Peter William Bickford, a pilot with the Royal Canadian Air Force. Bickford, who grew up at 431 Second St. in Monongahela, graduated from Monongahela High School in 1939 and worked as sports editor of The Daily Republican newspaper until he entered the service in April 1942. He was only 24 when his Lancaster Bomber LM93 crashed near Strijen on the night of Sept. 16, 1944, after a bombing mission over positions held by Nazi troops at Moerdijk in southern Holland, killing him and six other crew members.

Picture: Anton de Man (left) and Jacob van der Hoek display the road sign calling attention to the June 6 dedication of the war memorial in Strijen, The Netherlands.

They are buried at the cemetery in Strijen. Despite temperatures in the 30s, workmen recently poured concrete into the wood frame for the foundation of the memorial. “We have to wait a few weeks to allow the concrete to settle before we can construct the base of the memorial,” de Man said. “It should be much warmer by then, although the workers of the Saboo construction company have been very diligent, no matter what the conditions might be.” In line with the concrete work, de Man and longtime friend Jacob van der Hoek created and erected a sign to alert residents of the Oud-Beij erland area about the dedication. The sign reads: “On this place will come the war monument Hoekshe Waard. Date of unveiling June 6, 2015.” “Jacob has been very helpful with our efforts to build this monument, especially with fundraising,” de Man said. He also lauded Martens en van Oordt, the company constructing the memorial, and Barry Gorissen of that firm for donating his services. “So many people are pitching in to make this dream become a reality,” de Man said. “There really aren’t enough words to express our gratitude.” The June 6 ceremonies will have a distinct Mon Valley flavor with an American flag donated by Monongahela City Council being prominently displayed. “It is most fitting that the American flag come from Monongahela, Peter W. Bick-ford’s hometown at the time of his tragic death,” de Man said. Bickford was born in Bristol, England, in 1920 but moved to the United States as a child when his father obtained employment here. De Man said the flag from Monongahela also will be displayed on May 4, 2015, at the cemetery in Strijen in traditional ceremonies at 9 p.m. “This is the time every year that we in Holland remember all people who gave their lives in World War II,” he said. In providing the commemorative flag representing the United States, Monongahela will be part of an international touch at the Strijen and Oud-Beijerland ceremonies, de Man said. He made a similar request of the family of Flight Officer Wilfred George Scanlan of Canada and they are sending a Canadian flag that has flown over the Canadian Parliament buildings in Ottawa. Scanlan, a native of Westport, Ontario, was a bom-bardier on the ill-fated LM693.

Knipsel ‘Memorial project blijft op schema’ – Source Pittsburgh Tribune-Review
Nederlandse stad eert gevallen militairen, onder wie voormalig plaatsgenoot, DOOR RON PAGLIA

Anton de Man is een man met een missie en niets lijkt hem af te schrikken – zelfs de elementen niet. “We hebben de laatste tijd wisselvallig weer gehad, maar dat heeft de voortgang van het monument niet tegengehouden”, zegt De Man, die een project leidt ter ere van geallieerde en Nederlandse militairen begraven op een begraafplaats in Strijen en andere begraafplaatsen in Nederland. ‘We zijn vastbesloten op schema te blijven.’ De inwijding van het monument op 6 juni zal de dankbaarheid van de Man en zijn landgenoten voor de 87 geallieerde en Nederlandse militairen die in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn omgekomen, in stand houden. Onder degenen die geëerd moeten worden is Flight Lt. Peter William Bickford, een piloot bij de Royal Canadian Air Force. Bickford, die opgroeide op 431 Second St. in Monongahela, studeerde in 1939 af aan de Monongahela High School en werkte tot hij in april 1942 in dienst trad als sportredacteur van The Daily Republican. Hij was pas 24 toen zijn Lancaster Bomber LM93 neerstortte in de buurt van Strijen in de nacht van 16 september 1944, na een bombardementsmissie op door de nazi-troepen in Moerdijk in Zuid-Holland ingenomen posities, waarbij hij en zes andere bemanningsleden omkwamen.

Foto: Anton de Man (links) en Jacob van der Hoek tonen het verkeersbord en vestigen de aandacht op de inwijding op 6 juni van het oorlogsmonument in Strijen, Nederland.

Ze zijn begraven op de begraafplaats in Strijen. Ondanks de lage temperaturen gooiden arbeiders onlangs beton in het houten frame voor de fundering van het monument. ‘We moeten een paar weken wachten om het beton te laten bezinken voordat we de basis van het monument kunnen bouwen’, zei De Man. ‘Het zou tegen die tijd veel warmer moeten zijn, hoewel de arbeiders van bouwbedrijf Saboo zeer ijverig zijn geweest, ongeacht de omstandigheden.’ In lijn met het betonwerk creëerden en plaatsten De Man en oude vriend Jacob van der Hoek een bord om de bewoners van Oud-Beijerland te attenderen op de inwijding. Het bord luidt: “Op deze plek komt het oorlogsmonument Hoeksche Waard. Datum van onthulling 6 juni 2015.” ‘Jacob is erg behulpzaam geweest bij onze inspanningen om dit monument te bouwen, vooral met fondsenwerving’, zei de Man. Hij loofde ook Martens en van Oordt, het bedrijf dat het monument bouwt, en Barry Gorissen van dat bedrijf voor het doneren van zijn diensten. ‘Zoveel mensen doen mee om deze droom waar te maken’, zei De Man. ‘Er zijn echt niet genoeg woorden om onze dankbaarheid uit te drukken.’ De ceremonie van 6 juni zullen een aparte ‘Mon Valley-smaak’ hebben, waarbij een Amerikaanse vlag geschonken door de gemeenteraad van Monongahela prominent wordt weergegeven. ‘Het is heel passend dat de Amerikaanse vlag afkomstig was van Monongahela, de geboorteplaats van Peter W. Bickford ten tijde van zijn tragische dood’, zei de Man. Bickford werd geboren in Bristol, Engeland, in 1920, maar verhuisde als kind naar de Verenigde Staten toen zijn vader hier een baan kreeg. De Man zei dat de vlag van Monongahela ook op 4 mei 2015 op de begraafplaats in Strijen in traditionele ceremonies om 21.00 uur zal worden vertoond. ‘Dit is het moment waarop we in Nederland elk jaar alle mensen gedenken die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog’, zei hij. Met het leveren van de herdenkingsvlag die de Verenigde Staten vertegenwoordigt, zal Monongahela deel uitmaken van een internationaal tintje bij de ceremonies Strijen en Oud-Beijerland, zei de Man. Hij deed een soortgelijk verzoek van de familie van Flight Officer Wilfred George Scanlan uit Canada en zij sturen een Canadese vlag die over de gebouwen van het Canadese parlement in Ottawa heeft gewapperd. Scanlan, geboren in Westport, Ontario, was een bombardier op de noodlottige LM693.

Klik op het knipsel voor een vergroting – Click clipping to enlarge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *