2015 [Book] Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945

On Saturday April 25, 2015 the book “Air War Hoeksche Waard 1940-1945” was published. The first copy was presented to the director of Museum Hoeksche Waard in Heinenoord, where the exhibition “War in the Hoeksche Waard” can currently be visited. The book, written by Strijenaar Henk Nootenboom, was gratefully accepted by Belle van den Berg: “We always appreciate it when books related to local history are made available to our library. We are honored that Henk has offered us his first copy. ” The book is considered the most accurate publication about this special Hoeksche Waard war history, it contains descriptions of incidents surrounding 48 aircraft, 33 of which crashed within the Hoeksche Waard. The adventures of crews that crashed elsewhere but still ended up in the Hoekschewaard are also described. Nootenboom is also the author of the book “At the last moment” on the same subject. Nootenboom: ,, By getting new photos and new facts I decided to describe the air war again. Attention has been paid to legibility, the stories are more connected to each other ”. The unique book, consisting of over 300 pages and provided with an index and a hard cover, is self-published. The price (excluding shipping costs) is 29.95 euros. Candidates can contact the author by mail: lohw@kpnmail.nl

Op zaterdag 25 april 2015 is het boek ‘Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945’ verschenen. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de directeur van Museum Hoeksche Waard te Heinenoord, waar momenteel de expositie ‘Oorlog in de Hoeksche Waard’ te bezoeken is. Het boek, geschreven door Strijenaar Henk Nootenboom, werd in dank aanvaard  door Belle van den Berg: ,,We stellen het altijd op prijs wanneer boeken die te maken hebben met de lokale geschiedenis voor onze bibliotheek beschikbaar worden gesteld. We zijn vereerd dat Henk ons zijn eerste exemplaar heeft aangeboden.” Het boek wordt gezien als de meest accurate publicatie over deze bijzondere Hoeksche Waardse oorlogsgeschiedenis, het bevat beschrijvingen van incidenten rondom 48 vliegtuigen, waarvan er 33 binnen de Hoeksche Waard crashten. Ook de avonturen van bemanningen die elders crashten maar toch in de Hoeksche waard terecht kwamen staan beschreven. Nootenboom is ook auteur van het boek ‘Op het laatste moment’ over hetzelfde onderwerp. Nootenboom: ,,Door het verkrijgen van nieuwe foto’s en nieuwe feiten heb ik besloten de luchtoorlog opnieuw te beschrijven. Er is gelet op de leesbaarheid, de verhalen staan meer met elkaar in verbinding”. Het unieke boek, bestaande uit ruim 300 pagina’s en voorzien van een index en een harde kaft, wordt uitgegeven in eigen beheer. De prijs (exclusief verzendkosten) bedraagt 29,95 euro. Gegadigden kunnen via mail contact opnemen met de auteur: lohw@kpnmail.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *