2014 [Photos] Bickford-family in Strijen

In Strijen brachten op dinsdag 16 september 2014 vier familieleden (Tony Meyer, Peter Bickford, John Bickford en William Bickford) van piloot Peter W. Bickford een bezoek aan zijn graf. De Engelse piloot was een van de zeven inzittenden van een geallieerde bommenwerper die 70 jaar geleden neerstortte bij Strijensas.

On Tuesday 16 September 2014, four relatives (Tony Meyer, Peter Bickford, John Bickford and William Bickford) of pilot Peter W. Bickford visited his grave in Strijen. The English pilot was one of the seven occupants of an Allied bomber that crashed 70 years ago at Strijensas.

Anton de Man: ,,In augustus 2014, toen we druk bezig waren met de totstandkoming van het monument in Oud Beijerland, werd ik benaderd door leden van de Familie Bickford. Hun oom F/Lt Peter Bickford ligt begraven in Strijen. Zij wilden op 16 september 2014 naar het graf komen van hun oom komen die op die dag 70 jaar terug sneuvelde in Strijensas. In de middag van die dag arriveerde zij. Drie broers (wiens vader een broer was van Peter) en een zoon van de zuster van Peter. Deze laatste, Tony, was reeds eerder bij het graf geweest maar de drie broers waren er voor het eerst. Ik heb ze die middag ontvangen samen met een verslaggever van het AD en een radiomaker van Radio Rijnmond. Tijden het bezoek op de begraafplaats kwam ook de burgemeester van Strijen die ook namens de gemeente ook een poppy krans legde bij het graf. Daarna zijn we gegaan naar het monument in de muur van de N.H. kerk, daarna hebben we het museum bezocht en tenslotte hebben we in Strijensas de crashlocatie bezocht. Diezelfde middag zijn de
gasten weer naar Engeland terug gegaan.”

Anton de Man: ,,In August 2014, when we were busy with the construction of the monument in Oud Beijerland, I was approached by members of the Bickford family. Their uncle F/Lt Peter Bickford is buried in Strijen. They wanted to come to the grave of their uncle on September 16, 2014, who died 70 years ago in Strijensas on that day. They arrived in the afternoon of that day. Three brothers (whose father was a brother of Peter) and a son of Peter’s sister. The latter, Tony, had been to the grave before, but the three brothers were there for the first time. I received them that afternoon together with a reporter from the AD and a radio producer from Radio Rijnmond. During the visit to the cemetery, the mayor of Strijen also came to lay a poppy wreath at the grave on behalf of the municipality. Then we went to the monument in the wall of the N.H. church, then we visited the museum and finally we visited the crash site in Strijensas. That same afternoon, the guests went back to England.”

Een filmpje van dit bezoek staat hier (website RTV Rijnmond):

Photo’s ‘Bickford-family in Strijen’ – September 16, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *