2012 – Start – The idea for a monument

In August 2012 I was with my wife Jo in the English town of Ludham. There was the airfield where Jack Dawson Green took off on March 17, 1945 for his last mission. We also visited a factory where replica Spitfires are made. The idea came up to me to make a monument in the Hoeksche Waard to commemorate all fallen aircrews. When I got home I went to Be van der Hoek and asked if he wanted to participate, he agreed. Then I spoke to Teun Simons, head of bookkeeping at Barth. Teun also agreed. We decided to set up a foundation, which was better for fundraising. That also happened and on November 12, 2012 the deed of incorporation was signed at the notary. Then the search for a suitable place began, which was found in Oud-Beijerland. After several years of fundraising, the monument was unveiled in June 2015 and a digital monument in 2017. The last part was completed in December 2019 and many years of work came to an end. Thanks to the cooperation of many, what I had in mind in Ludham in August 2012 has been realized.
Anton de Man, April 6, 2020

In augustus 2012 was ik samen met mijn vrouw Jo in de Engelse plaats Ludham. Daar was het vliegveld waar Jack Dawson Green op 17 maart 1945 opsteeg voor zijn laatste missie. Wij hebben toen ook een bezoek gebracht aan een fabriek waar replica Spitfires worden gemaakt. Het idee kwam bij mij naar boven om in de Hoeksche Waard een monument te maken om alle gesneuvelde vliegtuigbemanningen te gaan herdenken. Thuis gekomen ben ik naar Be van der Hoek gegaan en gevraagd of hij mee wilde doen, hij stemde in. Daarna heb ik gesproken met Teun Simons, hoofd boekhouder bij Barth. Ook Teun stemde in. We besloten om een stichting op te richten, dat was beter voor fondswerving. Dat is ook gebeurd en op 12 november 2012 werd de oprichtingsakte bij de notaris getekend. Toen begon de zoektocht naar een geschikte plaats, die werd gevonden in Oud-Beijerland. Na een aantal jaren fondswerving werd in juni 2015 het monument onthuld en in 2017 ook een digitaal monument. In december 2019 werd het laatste deel gerealiseerd en kwam er een eind aan vele jaren werk. Dank zij de medewerking van velen is gerealiseerd wat ik in augustus 2012 in Ludham voor ogen had.
Anton de Man, 6 april 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *