QR36-NL-Sponsering en onderhoud monument

Initiatief digitaal monument

Het initiatief voor het fysieke monument alsmede  dit digitale monument ligt bij de stichting “Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940 1945” afgekort MLHW4045 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 852135403. Het is er gekomen door de zeer bereidwillige houding van de gemeente Oud Beijerland , die een belangrijk deel van de financiering voor haar rekening heeft genomen.

Instandhouding en onderhoud.

De bedoeling is dat ze site constant wordt onderhouden en  in de “lucht” blijft.  Hiervoor heeft de hiervoor beschreven stichting  financiele middelen nodig.  U kunt er mede voor zorgen dat dit monument in stand blijft door een kleine bijdrage te storten op onderstaande bankrekening.

Sponsering

Het voortbestaan en onderhoud zal echter afhankelijk zijn van uw giften. De stichting heeft daartoe een bankrekening geopend bij de SNS  Bank onder nummer;  NL50RBRB 0706596021 ten name van: stmlhw4045